Nəşriyyat idarələri əllərində böylə vəsiqələri olmayan adamlara tərcümə verməməlidir.

Davamı

Təcümənin nəzəriyyəsi və praktikası barədə

Davamı