“Aydın yol” qəzetinin 04 dekabr 46(55) saylı buraxılışı