Elektron ədəbiyyat və sənət portalı

«Aydın yol» qəzetinin 25 dekabr 2015-ci il tarixində çap olunan 49(58) saylı buraxılışı

 • "İkicildlik "Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı" antologiyası Moskvada təqdim olundu";
 • "Nəsir İmanquliyevin həyat dərsi";
 • "Cahangirdən Cahangirə"cən davam edən uzun səhnə və sənət yolu";
 • "Əli Kərimin rus ədəbiyyatından tərcümələri";
 • "İlk bədii filmlərimiz və rejissor Svetlov";
 • "Deməyin ki, demədi...";
 • "Mələyin İblis anası";
 • "Tərcümədə yalançı ekvivalentlik";
 • "Nadir şahın Məşhədin mütəvəllisi Mirzə Məhəmməd Rzaya yazdığı rəqəm";
 • "Yazı sənəti";
 • "Kafkanın hikmətli sözləri";
 • "Radioaktiv yağıntılar nədir?" və digər bu kimi yazılar yer alıb.