«Aydın yol» qəzetinin 11 mart 2016-ci il tarixində çap olunan 06(65) saylı buraxılışı

  • Sufi məzarlarının möcüzəsi;
  • Əli çörəkli adam;
  • İrfani gizlindəki Xətai;
  • Kölgə ilə işığın vədətindən doğulan sənət;
  • Azərbaycanlı aktyorun rus həmkarlarında olmayan özəlliyi;
  • Dino Buttsatinin "İnsanın böyüklüyü" hekayəsi;
  • Gecə yaman uzundur;
  • Sual cümlələrinin tərcüməsi;
  • "Herakl və Axilles kimdir?" və digər maraqlı yazılar yer alıb.