«Aydın yol» qəzetinin 01 aprel 2016-ci il tarixində çap olunan 08(67) saylı buraxılışı

 • Qərib şairin əbədi yurd nisgili (Arif Məlikovun Nazim Hikmət haqqında xatirələri);
 • Nizami Cəfərov: Türk dillərindən Azərbaycan dilinə tərcümənin missiyası;
 • Abbasqulu ağa Bakıxanovun sirləri;
 • Cəfər Cabbarlının "Əhməd və Qumru" hekayəsi;
 • Musa Nağıyevin kişi sözü;
 • Vudi Allenin "Mensa gözəlçəsi" hekayəsi;
 • Yaxşını yaşadaq;
 • Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsi: səbəb və nəticələr;
 • Milli şair;
 • Natiq Səfərovun gülməcələri;
 • "1 aprel Gülüş günü haqqında nə bilirik?" və digər maraqlı yazılar yer alıb.