«Aydın yol» qəzetinin 15 aprel 2016-ci il tarixində çap olunan 10(69) saylı buraxılışı

 • “Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”ndən çıxarılan sözlərin təsnifatının davamı
 • Cümhuriyyət dövrünün kinematoqrafı;
 • Neofaşizmin erməni dalğası;
 • Müasir dövrdə ərazi bütövlüyü prinsipinin yeni aspektləri;
 • Vəli bəy Yadigarov: Sonuncu tanqo;
 • Seyfəddin Dağlı: Bahar oğlu... Novruza yetişmədi...;
 • Vladimir Varavanın "Yeni gün" hekayəsi;
 • Türkcədən şeir tərcümələrində təhriflər;
 • Qərbli, yoxsa şərqli olmalıyıq?
 • Nəsirəddin Tusinin oğurlanan əsərləri;
 • "Yarımçıq qalan xatirələrin ağrısı" və digər maraqlı yazılar yer alıb.