Elektron ədəbiyyat və sənət portalı

«Aydın yol» qəzetinin 24 sentyabr (36(45)) saylı buraxılışı

 • Qurban - dünya müsəlmanlarının müqəddəs bayramı;

 • Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Qurban bayramı haqqında;

 • Umgülsüm Sadıqzadənin acı taleyi;

 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Dağlı Respublikasına yardımları;

 • Səfəvi dövlətində türklərin və farsların mövqeyi;

 • Azərbaycan hökmdarlarının katibi;

 • Tağı Şahbazinin "İki qələm" hekayəsi;

 • Vilayət Quliyevin tərcüməsində Səməd Ağaoğlunun "Atamın dostları" kitabından seçmələr;

 • Mirzə Mehdi xan Astrabadi və onun "İnşa" əsəri;

 • Nəcəf bəy Vəzirov təbiətşünas kimi;

 • Mustafa Akkadın ilahi sevgisi;

 • "Tam məxfi" layihəsində "007-nin son reysi";

 • Ədəbi gənclik rubrikasında Şəhla Aslanın "Papaq" hekayəsi;

 • Sürrealist yazıçının dini-mistik baxışları;

 • Suda həll olmuş kainat;

 • Detektiv janrının kraliçası - Aqata Kristi;

 • Viktor Hüqonun "Məhəmməd" şeiri və digər maraqlı yazılar yer alıb.