Elektron ədəbiyyat və sənət portalı

«Aydın yol» qəzetinin 20 may 2016-ci il tarixində çap olunan 15(74) saylı buraxılışı

  • Əlimərdan bəy Topçubaşovun mücadilələrdə keçən ömrü;
  • Uluqbəyin son təbəssümü;
  • Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı ilə söhbət;
  • Corc Oruellin yazmağının səbəbi;
  • Silviya Platın tənhalığı;
  • Nadin Qordimerin “Son dayanacaq” hekayəsi;
  • “Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”ndən çıxarılan sözlərin təsnifatı;
  • Dolma məsələsi;
  • Avropadan Gəncəyə əsən dostluq küləyi;
  • İnterpretativ tərcümə modeli və digər maraqlı yazılar yer alıb.