«Aydın yol» qəzetinin 03 iyun 2016-ci il tarixində çap olunan 17(76) saylı buraxılışı

 • Milli kitabxanada Argentina ədəbiyyatı günü – “Morelin ixtirası” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib;
 • Məcid Musazadənin axırıncı aşırımı;
 • Kamal Abdullayev: “Azərbaycana olan maraq, sevgiyə çevrilməkdədir”;
 • Elias Kanettinin uşaqlığının tarixçəsi;
 • Ömər Xəyyamın rübailəri Mirmehdi Seyidzadənin tərcüməsində;
 • “Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”ndən çıxarılan sözlərin təsnifatının davamı;
 • Hitlerin erməni bənzərləri;
 • Tərcümə sənəti barədə fərqli düşüncələr və mülahizələr;
 • 20-ci illərin ikinci yarısının filmləri;
 • İsgəndərin şikəstəsi
 • və digər maraqlı yazılar yer alıb.