Elektron ədəbiyyat və sənət portalı

«Aydın yol» qəzetinin 17 iyun 2016-ci il tarixində çap olunan 19(78) saylı buraxılışı

  • Elmi-fantastik ədəbiyyat və yaxud bəşəri kəşflərin bədii açarı;
  • İbrahim bəy Aslanbəyov: Tufanlı dənizin kapitanı;
  • Abdulla Şaiqin “Anabacı” hekayəsi;
  • Camal Yusifzadə: “Müasir ədəbi prosesdə əsas problem intellektin və mütaliənin azlığıdır”;
  • “Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”ndən çıxarılan sözlərin təsnifatının davamı;
  • Emil Ağayev: Simalarda yaşayan tarix;
  • Yulian Tuvimin gündəliyindən parçalar;
  • Dadzay Osamunun “Gilənar çiçəkləri və fleyta” hekayəsi;
  • Yalançı ekvivalentlər lüğəti

və digər maraqlı yazılar yer alıb.