Elektron ədəbiyyat və sənət portalı

«Aydın yol» qəzetinin 1 iyul 2016-ci il tarixində çap olunan 21(80) saylı buraxılışı

  • Gecə qatarları...- Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına təcavüzü necə başladı?;
  • İşıq dilində danışan film;
  • Vaqif Əlixanlı: "Avdi Kallistratov xətti romanda, sadəcə, bir yamaqdı";
  • Seyid Hüseyn Sadiqin "Ağ at və ağ çuxa" hekayəsi;
  • Orfoqrafiya lüğətindən çıxarılan sözlərin təsnifatının davamı;
  • Reyn Bredberinin "Oğlum Maks" hekayəsi;
  • Eşqsiz dünyanın dəyəri;
  • Əzab qapısı;
  • İyirminci illərin iki filmi;

və digər maraqlı yazılar yer alıb.