«Aydın yol» qəzetinin 2 sentyabr 2016-ci il tarixində çap olunan 29(88) saylı buraxılışı

  • Azərbaycanda idman: Keçmişin və bu günün konteksində;
  • Orfoqrafiya lüğətindən çıxarılan sözlərin təsnifatının davamı;
  • Mikayıl Mikayılovun zamana üsyan edən qadını;
  • Kamal Abdullanın "Səsimdən yapış..." hekayəsi;
  • Pol Terunun kiçik hekayələri;
  • Məşhur qadınların həyat tarixçələri;
  • Lənətlənmişlərin ariyası;
  • Tofiq Abdinsiz yubiley;

və digər maraqlı yazılar yer alıb.