«Aydın yol» qəzetinin 23 sentyabr 2016-ci il tarixində çap olunan 33(92) saylı buraxılışı

  • Azərbaycan hökmdarlarının “stolüstü kitabları”;
  • Orfoqrafiya lüğətindən çıxarılan sözlərin təsnifatının davamı;
  • Tərcümə Mərkəzi və Argentina səfirliyi növbəti nəşr layihəsinin təməlini qoydu;
  • Afaq Məsud: “Sanki “Orfoqrafiya lüğəti”ni Azərbaycan dilindən tam xəbərsiz insanlar hazırlayıb”;
  • Zamanın sərhədlərini aşan Voznesenski;
  • Kamilo Xose Selanın “Günah yazdadı” hekayəsi;
  • Məhəbbət və nifrətin vəhdəti;
  • Qan qohumluğunun fəsadları;
  • Qaranquş xisləti;
  • Repressiyalar dövrünün kinosu

və digər maraqlı yazılar yer alıb.