Elektron ədəbiyyat və sənət portalı

«Aydın yol» qəzetinin 1 oktyabr 2016-ci il tarixində çap olunan 34(93) saylı buraxılışı

  • Azərbaycanın unudulmuş musiqi alətləri. Səsin əbədi sükutu;
  • Orfoqrafiya lüğətindən çıxarılan sözlərin təsnifatının davamı;
  • Taleyi göylərdə yazılan aktyor";
  • Dərbəndin keçmişi və bu günü;
  • İlyas Əfəndiyevin "Qarı dağı" hekayəsi;
  • Xeyransa nənənin ətəyi;
  • Akutaqava Rünoskenin hekayələri;
  • Məşhur müəlliflərin məşhur olmayan əsərləri;
  • Haramı düzündən başlanan dostluq yolu

və digər maraqlı yazılar yer alıb.