Elektron ədəbiyyat və sənət portalı

«Aydın yol» qəzetinin 17 dekabr 2016-ci il tarixində çap olunan 45(104) saylı buraxılışı

  • Tərcümə Mərkəzinin nümayəndə heyəti Sofiyada;
  • Orfoqrafiya lüğətindən çıxarılan sözlərin təsnifatının davamı;
  • "Balıqqulağını kim rəngləyir?";
  • Qalanların və gedənlərin aqibəti;
  • Şahin Musaoğlunun müsahibəsi;
  • Musa Nağıyevin ən böyük arzusu;
  • Ən münasib variant;
  • Kinomuzda birlik və bütövlük mövzusu;
  • Silaha sarılan qələm;
  • Şiv K.Kumarın "Gözlər" hekayəsi

və digər maraqlı yazılar yer alıb.