Elektron ədəbiyyat və sənət portalı

Rusiyanın İnformasiya Agentliyi Leyla Əliyevanın kitabı haqqında

Bölmə: Xəbər 17.07.2018

Rusiyanın “RİA Novosti” agentliyinin “Rossiya dlya vsex” portalı Azərbaycan Tərcümə Mərkəzinin beynəlxalq layihələri haqqında, yaxın günlərdə Londonda dərc edilmiş gənc Azərbaycan şairi Leyla Əliyevanın “The World Dissolves like a Dream” (“Dünya yuxutək əriyir”) kitabı haqqında material yerləşdirib.

Məqaləyə keçid linki: https://azj.rus4all.ru/exclusive/20180703/728681157.html

 В Лондоне вышла в свет книга “The World Dissolves like a Dream” (“Мир растворяется как сон”) молодой азербайджанской поэтессы, вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

Книга была подготовлена к изданию Центром Перевода Азербайджана и напечатана британской типографией “Hertfordshire Press LTD”. В нее вошли 130 стихотворений, переведенных известными английскими поэтессами и переводчиками Каролиной Вальтон и Анной-Марией Джексон.

В Центре перевода Азербайджана рассказали редактору портала “Россия для всех” об интересе молодежи к произведениям Лейлы Алиевой и цели издания книги.

— Расскажите об идее создания книги Мир растворяется как сон.

— Пропаганда лучших достижений национальной литературы Азербайджана в мире — одно из основных...