30 yaşa qədər oxunmalı kitablar

Bölmə: Art 24.09.2018

 

Hər yaş dövrünün öz kitabı, öz əsəri var. Bəzən elə olur ki, 20 yaşımız­da bizə şedevr təsiri bağışlayan roman illər keçdikcə gözümüzdə adi bir əsərə çevrilir, yaxud vaxtilə oxuyub başa düşmədiyimiz, düşüncə tərzi bizə darıxdı­rıcı görünən hansısa yazıçı müəyyən dövrdən sonra kumirimizə çevrilir.

Necə etməli, dünya ədəbiyyatının klassiklərini, müasir yazıçıları nə vaxtdan oxu­mağa başlamalıyıq? “Aydın yol” müxtəlif sorğu və tədqiqatlar əsasında ərsəyə gələn 30 yaşa qədər oxunmalı kitabların siyahısını təqdim edir.

1. Aleksandr Qrin: "Ağ yelkənlər". Bu əsərdə müəllif iddia edir ki, özünə inanan hər kəs arzularına, məqsədi­nə çata, hətta möcüzələr ya­rada bilər.

2. Entoni Bercess: "Süni portağal". İnsanın formalaş­masından bəhs edən ən məşhur ro­manlardandır. Bu kitabın şüarı belədir: "Həyatı oldu­ğu kimi qəbul etməyi baca­r".

3. Rey Bredberi: "Aprel cadugərliyi". Bu, uğursuz sevgi barəsində sadə və qısa hekayətdir. Bredberi bu əsərində gənc qızlara nakam sevginin insan həyatında ən böyük uğursuzluq olduğunu de­mək istəyir.

4. Uilyarn Qoldinq: "Milçəklə­rin hökmdarı". Əsər kimsəsiz adaya düşən ingilis məktəblilə­rin macəraları haqqındadır. Romanda oğlan­larda təkamül prosesi əksinə inkişaf edir, onlar mədəni insandan qansız cəllada, hətta adam öldürməyə belə hazır olan manqurta çevrilirlər.

5. Erix Mariya Rernark: "Borc həyat". Bu əsər tənhalıq, bö­yük məhəbbət, ölüm və həyat dəyərləri haqqındadır.

6. Corc Oruell: "1984". İnsa­nın 30 yaşına qədər oxuya­cağı əsərlərdən biri də Corc Oruellin "1984" romanıdır. Kitab 1949-cu ildə yazılsa da, mahiyyəti və əsas ideyası hələ də aktualdır.

7. Harper Li: "Masqaraçını öldür­məli". Bir uşağın dilindən nəql olu­naraq haqq-əda­lətin müdafiəsinə və mövhumata qarşı mübarizəyə həsr edilən əsər, irqçiliyin vurduğu zərbədən, tərbiyə və təhsil problem­lərindən bəhs edir. "Masqaraçını öldürməli" daxilinizdə olan bir çox suallarınıza cavab verəcək.

8. Ernest Heminquey: "Əcəl zəngi". Tənqidçilər bu ro­manı ölüm, ideologiya və müharibənin dəhşətləri, absurdluğu haqqında yazılmış əsərlərin şahı adlandırırlar.

9. Lev Tolstoy: "Hərb və sülh". Ağır zəmanədə yaşayan insanların dramatik taleyindən bəhs edən dahiyanə sənət abidəsi­dir.

10. İvan Bunin: "Yüngül nəfəs". Hekayə gimnaziyaçı Olya Meşerskayadan, onun ilk sev­gisindən bəhs edir. "Yüngül nəfəs" kişilərin ağlını başın­dan alsa da, öz həyatını qura bilməyən qızların nakam sevgisindən bəhs edir.

11. Qabriel Qarsia Markes: "Yüz ilin tənhalığı". Buendia ailəsinin qonaqpərvər evinə xoş gəlmisiniz. Burada hər gələn qonağa sevin­sələr də, yaxın, doğma adamlara qarşı etinasızdır­lar. Əsəri oxuyanda başa düşürsünüz ki, hər bir insan üçün ailənin, doğmaların sevgisi nə qədər vacibdir.

12. Cek Keruak: "Səfillik ". Əsər 1940-cı illərin Amerikasında müharibə­dən qayıtmış veteranların səfil, sərgərdan həyatından, onlara qarşı cəmiyyətin laqeydliyindən bəhs edir. Onlar siqaret tüstüsündə boğula-boğula caz klublarında, yük qatarla­rında dünyanın və insan həyatı­nın mahiyyətini, mənasını axtarırlar.

13. Con Faulz: "Fransız leyte­nantının məşuqəsi". Hər gün dəniz sahilində qara paltarlı bir qadın dayanıb üfüqə baxır. Bir gün onu evlənmək istəyən, lakin heç cür bəxti gətirməyən bir ki­şi görür.

14. Kennet Qrern: "Söyüd yar­paqlarının xışıltısı". Bu əsər yaşının üstünə yaş gələn insanlara həya­tı necə dəyərlən­dirməyi öyrədir. Kitab oxucunun gözləri qarşısında macəralar, mö­cüzələrlə dolu bir dünya açır.

15. Suntszı: "Sa­vaş sənəti". Bu ki­tab bütün dünyada hərbi strategiya sa­həsində ən qədim mənbələrdən sayı­lır. Bu dərin əsər həm də həyatın qəribəlikləri haqqındadır.

Əlbəttə, bütün bunlar heç də 30 ya­şa qədər oxunmalı kitabların ha­mısı deyil. Sizi və zamanını gözləyən xeyli maraqlı əsərlər var...

 

Hazırladı: N. Əliyeva