Elektron ədəbiyyat və sənət portalı

Bağater Arabulinin “Gündüz yuxuları” Azərbaycan dilində

Azərbaycan Tərcümə Mərkəzinin yeni nəşri – tanınmış gürcü şairi Bağater Arabulinin “Gündüz yuxuları” şeirlər kitabı işıq üzü görüb.

Gürcü poeziyasının parlaq nümunələrini əks etdirən kitaba şairin lirik etüd, fraq­mentlər, mәnzum hekayә və pritça üslubunda qələmə aldığı şeirləri daxil edilib.

Əsərləri Azərbaycanda ilk dəfə nəşr olunan şairin şeirlər toplusunu dilimizə şair-tərcüməçi Allah­verdi Tәklәli çevirib.

Kitabın redaktorları Etimad Başkeçid və Salam Sarvandır.