Elektron ədəbiyyat və sənət portalı

Mən zalım adamam, kamança

Bölmə: Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı 08.05.2019

Vaqif Bayatlı Odər

(1949)

Şair, tərcüməçi. “Xəzər” dünya ədəbiyyatı dərgisinin yaradıcısı. “Tənha ulduz altında”, “Unudulacaq bütün sevdalar”, “Ölənəcən sev­mək azdır”, “Ən gülməli ölü”, “Yupyumru bir eşq ilə” adlı şeir kitablarının müəllifidir. A.Axmatova, M.Svetayeva, Y.Yevtuşenko, A.Voznesenski, R.Börns və digər şairlərin əsərlərini dilimizə çevirib. Rusiyanın “Molodaya qvardi­ya” nəşriyyatında nəşr edilən “Sıçrayış” kitabına görə Gürcüstan Nazirlər Sovetinin “Vladimir Mayakovski mükafatı”na layiq görülüb.

 

Qardaşımın üzü köməyim olsun

Dilərəm Tanrıdan qəlbə dəyməyən,
Uduzub yorulan, udub doymayan, 
Ağlaya-ağlaya top-top oynayan, 
Qardaşımın üzü köməyim olsun. 


Vurduğu topları dəyər dirəyə,
Kimə bir söz desə dəyər ürəyə, 
Belə bəxti olan çətin kiriyə, 
O da ağlamasın bəs kim ağlasın.


Dərd gəldi - könlünü bağlamaz kişi,
Yaş gəldi - gözündə saxlamaz kişi,
Çox nahaq deyirlər ağlamaz kişi,
Kişi də insandı gözü-könlü var.


Ağla demirəm ki, hər kəlməbaşı,
Dərd olur, söz olur ağrıdır daşı,
Üzündə xəbərsiz qovur yaş-yaşı, 
Dörd yanın kişiysə utanma, qardaş!


Dilərəm tanrıdan qəlbə dəyməyən, 
Uduzub yorulan, udub doymayan,
Ağlaya-ağlaya top-top oynayan,
Qardaşımın üzü köməyim olsun.

 

Bir də kimsəni sevməyəcəyəm

Bu gecə nədəndir hamıdan qabaq
ağrıyan, qəlbimə yanıram dostlar,
Bir də sevda nədi, bilməyəcəyəm,
Bir də bir kimsəni sevməyəcəyəm.

Bir də bu dünyada eşqdən yazmağa,
Gecələr azmağa daha halım yox.
Bu xan oğlanlara, xanım qızlara
Qara sevda nədi, bir sualım yox.

Getdi gözlərimdən bir dəvə kini,
Getdi qollarımdan küçə davası.
Bahar ağaclardan çəkilən kimi.
Çəkildi başımdan gənclik havası.

Könlüm dəliliyi unutdu çoxdan,
Axır ki, ağlımın səsinə uydum.
Qonur gözlərimdə yorğunluq – haqdan,
doydum küçələrdən, yollardan doydum.

Bir də sevda nədi, bilməyəcəyəm,
Bir də kimsəni sevməyəcəyəm.Mən zalım adamam, kamança

Qardaşım ağaclar, bacım çiçəklər,
bir də söz tutdu sizi,
söz tutdu, sevda qurutdu,
üz tutub yüyürməyin mənə sarı,
bağlanıb gözümün
yaş qapaqları.

Dünyanın bəla qapıları
qala qapıları, daş qapıları,
yetim qapıları, boş qapıları
bağlanıb könlümə, bağlanıb
bağlanıb gözümün yaş qapaqları
Mən söz bəlasıyam,
zalım tifili.

Sürüşüb alnımdan Tanrının əli
daha sən də
sən də ağladammazsan məni
mən zalım adamam, kamança.