Rus ədiblərindən məşhur sitatlar

Bölmə: Azad ərazi 01.06.2019

 

Anton Çexov

 

“Universitet illəri bizdə olan bütün qabiliyyətləri üzə çıxarır, o cümlədən səfehliyi də”.

 

***

“Əla bir gündür: gedim bir çay içim, yoxsa özümü asım?”

 

***

“Arvadla Parisə getmək – Tulaya samovarla getmək kimi bir şeydir”.

 

***

“Elələri var ki, yalnız müdrik və yaxşı sözlər deyir, amma sən ürəyinin bir yerində düşünürsən ki, onun başı çatmır”.

 

***

“Əgər biri nə çəkir, nə də içirsə, istər-istəməz düşünməli olursan: görən, o, yaramaz adam deyil ki?”

 

***

“Əgər kimsə həyata uyğunlaşa bilmirsə, onun məmur olmaqdan başqa əlacı qalmır”.

 

***

“Yer üzündə elə bir bədheybət məxluq yoxdur ki, özünə bab birisini, elə bir mənasız əsər yoxdur ki, özünə bab oxucusunu tapmasın”.

 

***

“Araq özü ağ olsa da, adamın burnunu qızardıb nüfuzunu qaraldır”.

 

***

“Həyatın nə olduğunu soruşursan? Yaxşısı budur, çuğundurun nə olduğunu soruşasan. Çuğundur, elə çuğundurdur, vəssalam”.

 

***

“Həyat mahiyyəti etibarilə sadə bir anlayışdır. İnsan onu korlamaq üçün gərək xeyli səy göstərə”.

Aleksandr Puşkin

 

 “Cavabsız məhəbbət insanı alçaltmır, ucaldır”.

 

***

“Məhəbbət – insanın könüllü təslim olduğu gözəl bir yalandır”.

 

***

“Mən, əlbəttə, vətənimə qarşı təpədən-dırnağacan kinliyəm, amma hansısa bir əcnəbinin bu hisslərimə şərik olmasını istəməzdim”.

 

***

“Nəciblik ağılın göstəricisi deyil. Səfehlər, hətta dəlilər də həddən artıq nəcib insan ola bilər”.

 

***

“Kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu müəyyənləşdir və sonra hər ikisini cəzalandır”.

 

***

“Uşaqlarımız – bizim qocalığımızdır”.

 

***

“Tərcüməçilər – maarifçiliyin çaparlarıdır”.

 

***

“Başqasını mühakimə etmək çətin deyil, özünü mühakimə etmək isə müşkül məsələdir”.

Mixail Bulqakov

 

“Yalnız heç hara tələsməyənlər hər yerə çatır”.

 

***

“Nə qədər ki hakimiyyət mədəniyyətə qarşı müxalifətdədir, yazıçı hakimiyyətə qarşı müxalifətdə olacaq”.

 

***

“Sovet Rusiyasının ucsuz-bucaqsız söz düzənliyində mən yeganə ədəbiyyat canavarı idim. Məsləhət gördülər ki, dərimi rəngləyim. Səfeh məsləhət idi: hətta rənglənmiş, yaxud tükü qırxılmış canavardan da pudel yarada bilməzsən. Məni canavar kimi qəbul etdilər və uzun illər dörd bir tərəfdən çəpərə alınmış ədəbiyyat bağçasında ora-bura qovdular. Heç kimə qarşı kinim yoxdur, amma çox yorulmuşam”.

 

***

“Birdəfəlik anlayın ki, söz həqiqəti gizləsə də, göz açıb deyəcək”.

 

***

“Heç vaxt heç nə istəməyin – ələlxüsus da sizdən güclü olanlardan. Özləri təklif edib özləri verəcəklər”.

Aleksandr Blok

 

“Həqiqət nə qədər ağır olsa da, bütün dəyərlərin ən yüngülüdür”.

 

***

“Bəşəri olanlara nifrət, milliliyin gücünü bilməməkdən və duymamaqdan yaranır”.

 

***

“Hər bir insanda həmişə bir-biriylə döyüşən və heç də həmişə ləyaqətlə qalib gəlməyən bir neçə insan cəmləşib. Amma çox vaxt mümkünsüzü mümkün edən həyatın özü olur”.

 

***

“Gülüşümüzə qulaq asmayın, onun arxasındakı kədəri eşidin”.

 

***

“Ən mürəkkəb, ən zərif və ən həzin musiqi aləti insanın ruhudur”.

Nikolay Qoqol

 

“Rus insanına ən azı məramına görə minnətdar olmaq lazımdır”.

 

***

“Heç nədən qorxmayan insan da məsxərəyə qoyulmaqdan qorxur”.

 

***

“Əgər rusların cəmi bir kəndi qalsa belə, Rusiya yenidən dirçələcək”.

 

***

“Artıq bütün dünya bilir ki, İngiltərə tütün iyləyəndə, Fransa asqırır”.

 

***

“Çətin ki yaratmaq həzzindən böyük həzz olsun”.

 

***

“Başqalarını öyrədə-öyrədə özün də öyrən”.

 

***

“Rus adamının onu hər şeydən təcrid edən amansız, təhlükəli bir düşməni var. Bu düşmənin adı tənbəllikdir”.

 

***

“İnsanın hər şeyə görə özünə borclu olmasından gözəl hiss yoxdur”.