Elektron ədəbiyyat və sənət portalı

Zaman haqqında deyilənlər

Bölmə: Azad ərazi 20.06.2019

 

“Övladlar valideynlərindən çox, yaşadıqları zəmanəyə oxşayırlar”.

Həzrət Əli

 

“Dəqiqələr uzun, illər isə qısadır”.

A.Amel

 

“Zaman – əqli əməklə məşğul olan insanın əsas kapitalıdır”.

O.Balzak

 

“Zaman ən böyük müəllimdir – amma təəssüf ki, sonda öz şagirdlərinin ölümünə fərman verən bir müəllim”.

Q.Berlioz

 

“Zamanı düz seçmək onu qorumaq deməkdir, vaxtında görülməyən iş isə sadəcə vaxt itirməkdir”.

F.Bekon

 

“Vaxtı itirmək – yeri heç vaxt doldurulmayacaq bir itkidir”.

J.Büffon

 

“Heyrətlənmək üçün bir dəqiqə kifayət edir, amma bu heyrətamiz işi ortaya qoymaq üçün gərək illəri illərə qatasan”.

K.Helvetsi

 

“Dünyanı iki tiran idarə edir: təsadüf və zaman”.

İ.Herder

 

“Öz zamanının nəbzini tuta bilən insan, həqiqətən də, nəhəng insandır”.

Hesiod

 

“Yaxşı istifadə edə bilsən, vaxtdan korluq çəkməyəcəksən”.

***

 

“Vaxt itkisi ağıllı adamlara daha baha başa gəlir”.

İ.Höte

 

“Bu gün gizli olanları zaman nə vaxtsa üzə çıxaracaq”.

Horatsi

 

“Zaman – bütün yaraları sağaldır”.

Menandr

 

“Zaman – uzunluğu yox, dərinliyi ilə ölçülür”.

İ.Kurts

 

“Sabah” “bu gün”ün ən qatı düşmənidir. “Sabah” bütün varlığımızı iflic edir, bizi gücsüzləşdirir, tənbəlləşdirir”.

E.Labule

 

“Bütün dərd-kədərimiz zamanın qanadlarında uçub gedir”.

J.Lafonten

 

“Zaman da pul kimidi – israfçılıq etməsəniz, ürəyiniz istəyən qədər istifadənizdə olacaq”.

***

 

“Zaman – yanlışlıqları silib həqiqəti malalayır”.

Q.Levis

 

“Vaxtı öldürmək intihar kimi bir şeydir”.

D.Pekk

 

“Təəssüf ki, ömürdən keçən zaman yox, bizlər özümüzük”.

P.Ronsar

 

“Zaman – hərəkətsiz əbədiyyətin hərəkətli obrazıdır”.

J.Russo

 

“Zaman və sel heç vaxt gözləmir”.

V.Skott

 

“Zaman bütün gizlinləri açır, bütün görünənləri gizlədir.

Sofokl

 

“Vaxtı öldürərkən sən həm də əbədiyyətə xəsarət yetirirsən!”

Q.Toro

 

“Sabah” sözü uşaqlar və qətiyyətsiz insanlar üçün icad edilib”.

İ.Turgenev

 

Zaman bizləri dəyişmir, təkmilləşdirir”.

M.Friş

 

“Bu günün bir saatı sabahın iki saatına bərabərdir”.

T.Fuller

 

“İllər – günlərin xəbəri olmadan insana çox şeylər öyrədir”.

P.Emerson

 

“Möhlət – zaman oğrusudur”.

E.Yunq