Nəsiminin qəzəllər toplusu Rusiyanın mərkəzi kitabxanalarında

Bölmə: Xəbər 01.07.2019

Dahi Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinə Moskvada nəşr olunmuş “И стал Путем Истины я сам” kitabı (Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi) adları aşağıda göstərilən Rusiya kitabxanalarına yerləşdirildi:

 1. Rusiya Dövlət Kitabxanası, Moskva (https://www.rsl.ru/)
 1. Rusiya Milli Kitabxanası, Moskva (http://nlr.ru/)
 1. Rusiya Federasiyası Prezident Administrasiyası Kitabxanası, Moskva (https://www.prlib.ru/item/426645)
 1. Rusiya Federasiyası Parlament Kitabxanası, Moskva (https://parlib.duma.gov.ru/)
 1. V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanası  (https://www.msu.ru/info/struct/dep/library.html)
 1. Rusiya Elmlər Akademiyası Kitabxanası, Sankt-Peterburq (http://www.rasl.ru/)
 1. Rusiya Dövlət İncəsənət Kitabxanası, Moskva (http://liart.ru/ru/)
 1. M.İ.Rudomino adına Ümumrusiya Dövlət Xarici Ədəbiyyat Kitabxanası, Moskva (https://www.culture.ru/institutes/4211/vserossiiskaya-gosudarstvennaya-biblioteka-inostrannoi-literatury-imeni-m-i-rudomino)
 1. Rusiya Elmlər Akademiyasının Ümumrusiya Elm İnkişafı İnstitutu, Moskva (http://rucompromat.com/organizations/vserossiyskiy_institut_nauchnoy_i_tehnicheskoy_informatsii_ran)
 1. Rusiya Dövlət İctimai-Elmi Kitabxanası, Moskva (http://www.gpntb.ru/)
 1. Rusiya Dövlət Uşaq Kitabxanası, Moskva (https://rgdb.ru/ )
 1. Rusiya Təhsil Akademiyasının K.D.Uşinski adına “Kitabxana” İnformasiya Mərkəzi, Moskva (http://www.gnpbu.ru/)
 1. Rusiya Elmlər Akademiyasının İctimai Elmlər üzrə Elmi İnformasiya İnstitutu, Moskva (http://inion.ru/library/about/)
 1. Rusiya Dövlət İctimai Tarix Kitabxanası, Moskva (https://www.shpl.ru/)
 1. Rusiya İnformasiya Teleqraf Agentliyinin Milli Nəşriyyat Fondu, Moskva (https://tass.ru/moskva)
 1. Rusiya Elmlər Akademiyasının Dövlət İctimai Kitabxanası (Sibir) (http://www.spsl.nsc.ru/)
 1. P.İ.Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasının S.İ.Taneyeva adına Elmi Musiqi Kitabxanası, Moskva (http://taneevlibrary.ru/)
 1. İ.Y.Franko adına Krım Universal Elmi Respublika Kitabxanası, Simferopol (http://franco.crimealib.ru/)
 1. Uzaq Şərq Dövlət Elmi Kitabxanası, Xabarovsk (http://www.fessl.ru/
 1. V.N.Orlov adına Krım Respublika Uşaq Kitabxanası, Simferopol (http://orlovka.org.ru/)