Püstə Axundova

Bölmə: Mərkəz 11.06.2018

 

Püstə Axundova – filoloq, tərcüməçi

1985-cı il avqustun 8-də Bakı şəhərində doğulub;

Baki Slavyan Universitetinin filologiya fakültəsini bitirib, 2015-ci ildə doktorantura pilləsini başa vurub;

Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzinin Beynəlxalq Əlaqələr və Tərcümə İşi İdarəsində bədii tərcümə üzrə mütəxəssis vəzifəsində çalışır.

Klassik Azərbaycan şairi Nəsiminin qəzəllərindən seçmələr, müasir Azərbaycan ədəbiyyatından Məmməd Orucun, Nəriman Əbdülrəhmanlının, Etimad Başkeçidin,  A. Məsudun, Saday Budaqlının, Yaşarın, Şərif Ağayarın, Səfər Alışarlının əsərlərini rus dilinə çevirib.

 

Имадеддин Насими

Перевод: Пюсты Ахундовой

***

Господь прозренье даровал – на путь познанья мы вступили,

Подобно зеркалу в себе все мирозданье отразили.

 

Вслед за Исой и за Мусой смысл бытия объяли взором,

Словно ковчег, спаслись в морях, где многобожники тонули.

 

Фазл вывел нас на этот путь, и тьму незнания развеял,

Вслед за учителем Имен путь к Истине мы проложили.

 

В словах «Нет бога кроме Бога» мы утонули без следа,

И суть нетленную свою в предвечной сути растворили.

 

Мы были слиты воедино вне времени и бытия,

И, осознав единства суть, себя из глины мы явили.

 

Постигли строк священных смысл – «Я был сокровищем сокрытым»,

Обуял наши души свет – мы светом тем мир озарили.

 

Обитель давнюю свою – вершину Каф-горы покинув,

Отринув тлен земных сует, над вещным миром воспарили. 

 

Как точка в круге бытия, конца, начала не имеет, 

Как коловратный бег небес – путь, на который мы вступили.

 

О Насими, спокоен дух твой перед лицом грядущих бед, –

В мирах обоих ты давно достиг своей заветной цели.