Senekanın aforizmləri

 

“Pul heç kimi zənginləşdirmir, əksinə, daha da hərisləşdirir”.

* * *

“Özündən aşağılarla, özündən yuxarıların səninlə necə rəftar etməsini arzuladığın kimi davran”.

* * *

“İnsanlarla danışanda elə düşün ki, Tanrı sənə baxır, Tanrıyla danışanda isə elə düşün ki, insanlar sənə qulaq asır”. 

* * *

 “İnsanlar daha çox borclu olduqları insanlara nifrət edirlər”.

* * *

“Ən xoşbəxt adam xoşbəxtliyi arzulamayan adamdır”.

* * *

“Bütün zalımlıqlar məzlumluqdan doğur”.

* * *

“Özünə tay olandan küsmək – riskli, özündən yuxarı olandan – səfehlik, özündən aşağı olandan isə, adamı hörmətdən salan işdir”.

* * *

“Hansı limana üzdüyünü bilməyən adamın səmt küləyi olmur”.

* * *

“Səni yaxşı insan incidibsə, təəssüflənmə, pis insan incidibsə, təəccüblənmə”.

* * *

“Kiminsə ondan daha xoşbəxt olduğundan əzab çəkən insan heç zaman xoşbəxt olmayacaq”.

* * *

“Əgər insan bir nəfərdən artıq adamı sevə bilmirsə, deməli, həmin o bir nəfəri də əməlli-başlı sevmir”.

* * *

“Davamlı ağrı güclü, güclü ağrı davamlı ola bilməz”.

* * *

“Ölüm qocanı da, cavanı da eyni cür düşündürməlidir – axı bizi yaş sıralamasıyla çağırmırlar”.

* * *

 “Ağrı barədə düşünmək onun özü qədər əzab verir”.

* * *

“Ölümdən sonra heçlik gəlir; əslində, ölüm özü də heçlikdir”.

* * *

“Hamıya inanmaq – heç kimə inanmamaq qədər qüsurdur. Sadəcə, birinci – nəcib, ikinci – təhlükəsiz qüsurdur”.

* * *

“Sələmə verdiyin az pul həmin adamı sənə borclu, çox pul isə düşmən edir”.

* * *

“Nəyi gözləyirsən? Bütün arzularının həyata keçməyini? Bu, heç vaxt olmayacaq. Çünki arzudan arzu doğur”.

* * *

“Lazım olandan artığını öyrənməyə can atmağın özü də hövsələsizlik əlamətidir. Beyni artıq yüklə doldurmaq sizi mühüm şeylərdən məhrum edə bilər”.

* * *

“Dostluq yalnız xeyir gətirir, sevginin isə bəzən zərəri də olur”.

* * *

“Düşünülməmiş hərəkətdən incimək lazım deyil”.

* * *

“Tərifə layiq bilmədiyin insanların səni tərifləməsinə niyə belə sevinirsən?”

* * *

“Biz səbəbsiz də yalan deyirik – çünki vərdiş etmişik”.

* * *

“Çox vaxt həqiqəti, hətta tanrılardan da gizlədərək, tamam başqa şeylər üçün dualar edirik”.

* * *

“Hər şeydən şübhələnən adam bəhanə sarıdan korluq çəkməz”.

* * *

“İncidiyin adam ya səndən güclü, ya da zəifdir. Əgər zəifdirsə – ona, güclüdürsə – özünə rəhmin gəlsin”.

* * *

“Bütün nitqlərimi yadıma salanda, lal-karlara paxıllığım tutur”.