Elektron ədəbiyyat və sənət portalı

Leyla Əliyeva - O dərdli uşağın göz yaşı üçün...

Bölmə: Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı 18.07.2020

Bombalar səs-səsə veriblər yenə,

Vətənin bağrından qan axır indi.

Düşmən gülləsinə tuş olan əsgər,

Yaran qəlbin qədər dərin, dərindi.

 

Ağlayır bir ata itirmiş uşaq,

Ağlayır göylərdə Günəş də bu gün.

Ellikcə savaşa hazırıq, Vətən,

O dərdli uşağın göz yaşı üçün.

 

Bir gün qayıdacaq yerinə hər şey,

Bir gün sevinəcək bu yurd, bu ocaq...

Ancaq o atanın isti qucağı

Bir də o uşağa açılmayacaq.

 

Elimiz qələbə sorağı gözlər:

Gözləri yoldadı, qulağı səsdə.

Analar əlini  qoyub and içir

Oğul itkisinin ağrısı üstə.

 

Gün gələr, o zəfər xəbəri gələr,

Öpər igidlərin başdaşlarını.

Ata nisgilylə qovrulan uşaq

Dəfn elər gözündə göz yaşlarını.

 

 Tərcümə edən: Salam Sarvan