Elektron ədəbiyyat və sənət portalı

Oljas Süleymenovun şeirləri

Bölmə: Dünya ədəbiyyatı 16.09.2020

Görkəmli Qazaxıstan şairi, yazıçısı, ədəbiyyatşünası Oljas Süleymenov 1936-cı ildə Almatıda anadan olub.

  • 1959-cu ildə Qazaxıstan Dövlət Universitetinin geologiya fakültəsini bitirib.
  • 1989-cu ildə nüvə əleyhinə “Nevada–Semipalatinsk” hərəkatını yaradaraq təşkilata rəhbərlik edib.
  • 1990-cı ildə Qazaxıstan Xalq yazıçısı adına layiq görülüb.
  • Azərbaycan, Fransa, Rusiya, Yaponiya və digər ölkələrin orden və mükafatları ilə təltif olunub.

 

BATIR MAXAMBETİN QƏTLQABAĞI DUASI

 

Bismillah!

 

Uzaq yürüşlərdə mən

unudaram özümü.

Qanlı döyüşlərdəyəm

aylar-illər uzunu.

 

Lap boğaza yığıldım

bu acıqla, dərdlə mən,

Yəhər üstdə doğuldum,

Qandal altda çərlərəm –

 

məni şəhər uzunu it kimi hərləyərlər...

 

Unudaram çər dəyən

tərli atın iyini,

Zindanların car çəkən

çır hayını-küyünü,

Şaqqalayıb atarlar səhər məni tonqala

Və unudar əmgəyim qorxunc böyüklüyünü...

 

Unudaram –

nə sayaq əsirdi arvadlarım

önümdə zağ-zağ mənim;

Yalın qılınc kimiyəm,

fəqət kəsir pas məni.

 

Ürəyim –

xirtdəyimdə qəzəblənmiş ilantək...

Yox,

tükləri yonulmuş bir şunqardı ürəyim!

 

Unudaram hər şeyi:

döyüşü, yanğını da,

lap elə tanrını da!

 

Unudular –

üz tutub güvəndiyim dualar...

 

Aruax!..[1]

Ağappaq Ay

səhraları hərlənər –

və barxanlara yortar maya dalınca nərlər...

 

Qazaxların qazanı buğlanır ağca südlə...

Gəmirir bir-birini darıxdığından itlər...

Zindanın dar küncünə uzanmışam mənsə tək,

Dığırlanır ovcuma Ay sonuncu qoğaltək...

 

 

URAL SAHİLİNDƏ CAN VERƏN YARALI MAXAMBETİN SON DÜŞÜNCƏLƏRİ

 

Mat qalmayım, neyləyim:

kefimin duru vaxtı nə istəsəm – göz üstə!

Nə buyursam – baş üstə!

 

Könlüm haçan yanıqlı,

qəmli nəğmələr istər –

oxuyurlar mənimçün olmazın bir həvəslə!

 

Kefim havaxt vuranda-çıxanda kəlləçarxa

sevincindən, az qala, hamı da göydə gəzir.

Yayın quraqlığında Urala baxdığımda

sanıram ki quruyub suyu bütün dənizin.

 

Odur ki köç-köçəbə

şirnikdirib özüylə aparanda nəslimi –

bu zülmü tək çəkirəm;

hünəri çatmayanda söz deməyə bir kəsin,

bağlanır dilim-ağzım – şeirlər yazıram mən.

 

Mənə desəydilər ki:

“Sən ey qibleyi-aləm!

Bağışlamaq vaxtıdır – adamları əfv elə,

dünya çıxar ağ günə bircə təbəssümündən!”

Bəlkə də, çalışardım heç nəyə qəmlənməyəm.

 

Ya da gəlib desəydi kişilər fağır-fağır:

“Qorxumuz yoxdu bizim,

Ural qurumayınca suyu boldu dənizin –

sən nə qədər ki sağsan, deməli, biz də sağıq...”

 

And olsun Allaha ki, onda mən ölməzdim heç.

 

 

Tərcümə edən: Mahir N.Qarayev

 

 

[1] Aruax – ruh (qazaxca)