Elektron ədəbiyyat və sənət portalı

Pasternak və Mandelştamın məşhur şeirləri

Bölmə: Dünya ədəbiyyatı 11.11.2020

BORİS PASTERNAK

(1890-1960)

  

QIŞ GECƏSİ

 

Külək sovururdu, şırımlayırdı

Qarı bu axşam.

Masanın üstündə bir şam yanırdı,

Yanırdı bir şam.

 

Yay günü mığmığa, hünü topası

Oda cumantək,

Sovurub çırpırdı qar lopasını

Şüşəyə külək.

 

Ox-ürək rəsmiylə naxışlanırdı

Şüşə durmadan.

Masanın üstündə bir şam yanırdı,

Yanırdı bir şam.

 

Tavanda kölgələr solğun təlaşla

Titrəşirdilər,

Qol, qıç və talelər çarpazlaşıb da

Cütləşirdilər. 

 

Və bir cüt başmaq da necə düşdüsə

Taqqatan yerə,

Damdı göz yaşıtək paltarın üstə

Mumdan bir gilə.

 

Sovrulub gedirdi hər nə ki vardı

Bu qarda tamam.

Masanın üstündə bir şam yanırdı,

Yanırdı bir şam.

 

Və ehtiras odu, bucaqdan şamı

Vurduqca külək

Sanki xaçabənzər qoşa qanadı

Gərdi mələk tək.

 

Keçdi bütün fevral qarlı-boranlı,

Tam bir ay müdam

Masanın üstündə bir şam yanırdı,

Yanırdı bir şam.

 

 

OSİP MANDELŞTAM

(1891-1938) 

 

Nəhəng fil qulağında yaşayırıq sanki biz,

Onca addım o yanda eşidilmir səsimiz.

Qulaqları dəng edən o qaniçən, o alçaq

Kreml dağlısının səsi-sözüdür ancaq.

 

Soxulcantək yağlıdır qapqara barmaqları,

Qupquru kəlmələri pudluq çəki daşıdır.

Tarakan bığlarının hey qımışır ucları,

Par-par yanır, işarır çəkməsinin quncları.

 

Boynuyoğun, heyvərə

                     bir yığın vəkil, vəzir

Gəzir həndəvərində

                      hər əmrinə müntəzir.

Fərman dalınca fərman, yollayır sola-sağa -

Nallayır gah alına, gah gözə, gah qasığa.

 

Ürəyinə yağ kimi

      yayılır edam səsi,

Və qabarır dağ kimi

      gen osetin sinəsi.

Tərcümə edən: Mahir N. Qarayev