Elektron ədəbiyyat və sənət portalı

İsmayıl bəy Qutqaşınlının hekayəsi İran ədəbiyyat jurnalında

Bölmə: Xəbər 16.03.2021

     İranın populyar “Qürub” ədəbiyyat jurnalı “Azərbaycan ədəbiyyatı beynəlxalq aləmdə” (ADTM) layihəsi çərçivəsində görkəmli Azərbaycan yazıçısı İsmayıl bəy Qutqaşınlının fars dilinə tərcümə edilmiş “Rəşid bəy və Səadət xanım” hekayəsini dərc edib.

     Qeyd edək ki, 2016-cı ildən nəşrə başlamış jurnal öz səhifələrində müntəzəm olaraq Vilyam ŞekspirAvqust Strindberq, Arseni Tarkovski, Tomas Tranströmer kimi dünya şöhrətli yazıçı və şairlərin yaradıcılığını işıqlandırır.