Elektron ədəbiyyat və sənət portalı

Frans Kafkanın aforizmləri

Bölmə: Azad ərazi 17.05.2021

 

Frans Kafkanın aforizmləri

 

 

“Başdan qələmə olan yol, başdan dilə olan yoldan daha uzun və çətindir”.

***

“Həyatın yeganə mənası onun sonunun olmasıdır”.

***

“Özünə quyunu nə qədər dərin qazırsansa, həyatın da bir o qədər sakitləşir”.

***

“Səni  tərk edib gedəni sevmək çətin deyil”.

***

“Evdən çıxmağa ehtiyac yoxdur. Stolun arxasında əyləş və qulaq as. Hətta qulaq da asma, gözlə. Hətta gözləmə, qımıldanmadan tək-tənha otur.  Bax onda dünya  üzünə qapı kimi açılacaq. Başqa cür ola bilməz”.

***

“Qələm yazıçının əşyası yox, əzasıdır”.

***

“Mən  danışdığımdan fərqli yazıram, düşündüyümdən  fərqli danışıram, lazım olandan fərqli düşünürəm və  ən zülmət dərinliklərə qədər belə davam edir”.

***

“Həyat hər an diqqətimizi yayındırmaqla məşğuldur. Amma nələrdən yayındırdığını sezməyə macalımız olmur”.

***

“Teatr gündəlik həyatdan daha sürətli, daha güclü olmalıdır ki, insana təsir etsin”.

***

“Atəş zamanı hədəfin özündən də yüksəyi nişan almaq lazımdır”.

***

“Mənim ədəbiyyata marağım yoxdur. Çünki ədəbiyyat özüməm, qanım-canımdır və mən başqa cür ola bilmirəm”.

***

“İnsan üçün ən ağrılı şey bilmədiyi qanunlarla idarə olunmasıdır”.

***

“İnsan məna axtara-axtara ağlasığmaz mənasızlıqlar yaradır”.

***

“Yalnız eyni azara tutulanlar bir-birini anlayır”.

***

“Elə qərarlar var ki, geriyə yolu yoxdur. Onları mütləq qəbul etmək lazımdır”.

***

“Ya dünya çox balacadır, ya da biz çoxuq. Hər halda,  dünyanı büsbütün doldura bilirik”.

***

“Hər şey, hətta yalan da həqiqətə xidmət edir. Kölgə Günəş işığını söndürə bilməz”.

***

“Poeziya həyatı sahmana salır”.

***

“Dünyanın səninlə mübarizəsində, dünya tərəfindən sekundant kimi çıxış et”.

***

“O öz arzularıyla, arzuları da onunla oynayırdı”.

***

“Qorxu anında ağlımıza hər cür cəfəng fikirlər gəlir. Azca sakitləşən kimi hər şey yoluna düşür”.

***

“Yazmayanda  yorğun oluram, ruhuma kədər və ağırlıq çökür, yazanda isə narahatlıq və qorxu hissi keçirirəm”.

***

“Əsl rəqib qarşısında hədsiz güclü olursan”.

***

“İnam – gilyotin baltası kimidir – ağır və yüngül”.

***

“Mənə layiq olduğumdan da artıq mənəvi rahatlıq lazımdır”.