Elektron ədəbiyyat və sənət portalı

Türkiyə şairinin şeiri

Bölmə: Dünya ədəbiyyatı 01.07.2021

 

 

Mehmet Binboğa

1963-cü ildə  Türkiyənin Qəhrəmanmaraş  şəhərində anadan olub;

1990-cı ildə Atatürk Universitetinin Türk dili və ədəbiyyatı fakültəsini bitirərək Qars İmam Hatib liseyində ədəbiyyatdan dərs deyib;

Antakya, Kütahya və Əskişəhərdə müxtəlif liseylərdə çalışıb;

 Roman, hekayə, pyes  və şeirlər müəllifidir;

 

Atam bir şahindi Afşin elində

 

Mən bir dağ səhəri – üzümdə quşlar,

İçimdə ruhu var muğam səsinin.

Atamı qardaştək qoruyuram mən.

Hansımızda eşq çoxsa, gənc olan odur

Hansı dağın arxasında qaldı baxışlar…

 

Mən bir dağ qaranquşu – qurğuşun rəngli,

Atam şahin kimi səmada süzür,

Könlündə ardıc əsintisi.

Yuva qurarkən sıldırımlarda

Baharlar açardı onun üzündə…

 

Mən fələyin qovduğu yaralı ceyran,

Atam bu yerlərin igid avşarı.

Tapança belində, tüfəng əlində

Kirvəm Qaracaoğlan, əmim Dadalı.

Koroğlu da səslənərdi dilində…

 

Ah, mən indi bu sifətsiz şəhərin

Yetimiyəm, qəribiyəm, yadıyam.

Sol yanımda gül açan bir çiçəyin

Tumurcuq yerinə açdı yarası…

 

Gül-çiçəklə danışardı hər bahar

Necə unudum mən gözəl atamı?!

 

 

Tərcümə edən: Sənan Nağı