Elektron ədəbiyyat və sənət portalı

Demokritin aforizmləri

Bölmə: Azad ərazi 25.08.2021

 

“Gözəllik və qüvvət cavanlığın, ağıl və müdriklik qocalığın bəxşişidir”.

                                                                                   ***

“Olmayanına kədərlənən yox, olanına sevinən insan ağıllı insandır”.

                                                                                   ***

“Tamahsız insan ən zəngin insandır”.

                                                                                   ***

“Pis günün dostu olmaq böyük əməldir”.

                                                                                   ***

“Yaxşı insan, nəinki ədalətsizlik edir, bunu ağlına belə gətirmir”.

                                                                                   ***

“Ürəyi geniş insan başqalarının günahlarına daha dözümlüdür”.

                                                                                   ***

“Yaxşı tərbiyə-xoşbəxt günlərdə yaraşıq, bədbəxt günlərdə sığınacaq kimidir”.

                                                                                   ***

“Doğmalarla düşmənlik, yadlarla düşmənlikdən daha ağırdır”.

                                                                                   ***

“Özünüdərkin iki yolu var – biri hiss, o biri şüur vasitəsiylədir”.

                                                                                   ***

“Həyasızlıq edən, hamıdan əvvəl özündən utanmalıdır”.

                                                                                   ***

“Hətta özünlə tək qalanda belə ağzından pis söz çıxarma”.

                                                                                   ***

“Hədiyyə etmək istəyirsənsə, yubanma, çünki hər an, hər şey dəyişə bilər”.

                                                                                   ***

“Əndazəni aşsan, sənə xoş olan hər şeyi korlayacaqsan”.

                                                                                   ***

“Artıq istəyən olanını da itirər”.

                                                                                   ***

“Bayramsız həyat-qapısız həyətə olan uzun  yol kimidir”.

                                                                                   ***

“Ağılsız, səbirsiz yaşamaq pis həyat yox, ağır ölüm deməkdir”.

                                                                                   ***

“Paxıl insan hamıdan əvvəl özünə düşmən kəsilib”.

                                                                                   ***

“Qanunların nə yaxşı, nə də pis adamlara səmərəsi var. Birincilərin ona ehtiyacı yoxdur, ikincilər

də ona məhəl qoymurlar”.

                                                                                   ***

“Axmaq adamı yalnız bədbəxtlik ağıla gətirir”.

                                                                                   ***

“Təbabət – fəlsəfənin bacısıdır”.

                                                                                   ***

“Əksər varlılar öz varidatının sahibi yox, qoruyucusudur”.

                                                                                   ***

“Hər şeyi bilənin başında ağıl olmaz”.

                                                                                   ***

“Pis əməl sahiblərinin çoxunun yaxşı nitq qabiliyyəti olur”.

                                                                                   ***

“Mərd insan düşməni yox, öz nəfsini yenməyi bacaran insandır”.

                                                                                    ***

“Mərdlik taleyin vurduğu zərbələri də dəf edir”.

                                                                                    ***

“Həyatda heç nəyi güzəştə getməmək səfehlik əlamətidir”.

                                                                                    ***

“Heç kimə inamsız yanaşma, amma ehtiyatını da heç vaxt əldən vermə”.

                                                                                    ***

“Hər şeyi öyrənməyə can atma, cahil olarsan”.

                                                                                    ***

“Savad – xoşbəxtlər üçün yaraşıq, bədbəxtlər üçün sığınacaqdır”.

                                                                                    ***

“Ellə gələn dərd şəxsi dərddən daha ağırdır: çünki kimdənsə kömək gözləməyə heç bir ümid qalmır”.

                                                                                    ***

“Xeyri olmayan bütün həzlərdən imtina et”.

                                                                                    ***

“Bədənin xəstəlikləri kimi həyat tərzinin də xəstəlikləri olur”.

                                                                                    ***

“Kiməsə bel bağlamayan və heç nədən qorxmayan insan azad insandır”.

                                                                                    ***

“Söz – əməlin kölgəsidir”.

                                                                                    ***

“Cəsarət – işin əvvəli, təsadüf sonun sahibidir”.

                                                                                    ***

“Qoca artıq cavan olub, cavan isə qocalığa çatacağını hələ bilmir”.

                                                                                    ***

“Sadə geyim kimi susmaq da qadına yaraşıq verir”.