Elektron ədəbiyyat və sənət portalı

Alber Kamünün aforizmləri

Bölmə: Azad ərazi 16.09.2021

 

“Yalnız yalansız yaşamağa imkanı olan insan – azad insandır”.

***

“İnsan – özü kimi olmaq istəməyən yeganə canlıdır”.

***

“İnsanlar arasında necə yaşamalı? Bu, həyatın ən böyük sualıdır”.

***

“Məndən qabaqda getmə-çatmaya bilərəm.

Məndən arxada qalma-azdıra bilərəm.

Sadəcə yanaşı addımlayaq – dost olaq”.

***

“Sevilməmək, sadəcə, bəxtsizlik, sevməmək bədbəxtlikdir”.

***

“Məktəb bizi onsuz da mövcud olmayan həyata hazırlayır”.

***

“Hamı özünü sonacan tanımadan ölür”.

***

“Xoşbəxtliyin məğzini axtarsanız, heç vaxt xoşbəxt olmayacaqsınız. Həyatın mənasını axtarsanız, yaşamayacaqsınız”.

***

“Özümüzü tapmaq yolunda səyahətdən böyük və ciddi elm yoxdur”.

***

“Həyata məna vermək lazım deyil – yaşamaq istəməyəcəksiniz”.

***

“Təəssüf ki, insan ürəyi yalnız ona bədbəxtlik gətirən hadisələri tale adlandırmağa meyillidir”.

***

“Azadlıq – imtiyaz yox, məsuliyyətdir”.

***

“Ədalətsizliklə ya barışır, ya da vuruşurlar”.

***

“Filosof olmaq istəyirsənsə, roman yaz”.

***

“Mən ədalətlə, ananın seçimində ananı seçirəm”.

***

“Gələcəyə münasibətdə ən böyük səxavət – bütün varlığını bu günə həsr etməkdir”.

***

“Biz Tanrıya yalnız mümkünsüzü mümkün etmək üçün üz tuturuq”.

***

“Qədim filosoflar oxumaqdan çox düşünürdülər. Kitab çapı hər şeyi dəyişdi. İndi düşünməkdən  çox oxuyurlar”.

***

“İnsan – qorxaqların əhatəsində olanda özünü tənha hiss edir”.

***

“Əgər həyatınızda məna nə qədər azdırsa, deməli, bir o qədər yaxşı yaşamısınız”.

***

“Aydın yazanların oxucuları, tutqun yazanların şərhçiləri olur”.

***

“Dünyanı dəyişmək iddiası hər yeni gələn nəslə xas təzahürdür”.

***

“Onunla razılaşmayanda ən absurd fikir də məna kəsb edir”.

***

“Sənətkarın hər addımı sərgüzəşt, böyük riskdir. Və sənətkar azadlığı da məhz o riskdədir”.

***

“İnsanı insan eləyən danışmağı yox, susmağı bacarmasıdır”.

***

“Aydın məsələdir ki, azad mətbuat yaxşı, yaxud pis ola bilər. Amma azad olmayan mətbuat birmənalı şəkildə pisdir”.

***

“Qocalıq – hissdən təəssüfə keçid mərhələsidir”.

***

“Müəyyən yaşdan sonra simasına görə hər bir insan özü cavabdehdir”.

***

“Fəlsəfə – həyasızlığın müasir formasıdır”.

***

“Siyasət mənlik deyil: çünki rəqibimə nə dözə, nə də ölüm arzulaya bilərəm”.

***

“Bərabərlik – azadlığın düşmənidir. Qədim Yunanıstanda insanlar azadlıqlarına görə qullara borcluydular”.

***

“Demokratiya – çoxluğun hakimiyyəti yox, azlığın müdafiəsidir”.

***

“İnsana ümidsizliyin dərki qədər ümid verən heç nə yoxdur”.

***

“Yazıçının məramı sivilizasiyanı özünüməhvdən qorumaqdır”.