Elektron ədəbiyyat və sənət portalı

“Səfillər” romanı haqqında maraqlı faktlar

Bölmə: Art 14.06.2022

“Aydın yol” görkəmli fransız yazıçısı Viktor Hüqonun məşhur “Səfillər” romanı haqqında maraqlı faktları təqdim edir.

 

 

Viktor Hüqo “Səfillər”ə yazdığı ön sözdə romanın həmişə aktual olacağının səbəbini belə izah etmişdi: “Yer üzündə səfillik və nadanlıq var olduqca belə kitablar da həmişə yaşayacaq”.

                                                                               ***

Roman altı il ərzində nəşriyyata o dövr üçün çox böyük məbləğ olan yarım milyon frank qazanc gətirmişdi.

                                                                               ***

Bu əsər bütün dövrlərin həcmcə ən uzun romanlarından hesab olunur.

                                                                               ***

Romanın III fəslindəki 823 sözdən ibarət cümlə fransız ədəbiyyatının ən uzun cümləsi sayılır. Cümlə 3 səhifədir.

                                                                               ***

Kitab nəşr olunandan sonra müəllif oxucu münasibətini öyrənmək məqsədilə naşirə, sadəcə, “?” işarəsindən ibarət teleqram vurur. Naşirdən “!” cavabı gəlir.

                                                                               ***

Müəllif bir fahişəni həbsdən xilas edərkən polislərlə danışığını romandakı obrazlardan biri olan Jan Valjanın Fantinanı xilas etdiyi hissədə təkrarlamışdı.

                                                                               ***

Romandakı hadisələr 1815-ci ildə başlayır və 1832-ci ilin iyun qiyamı ilə başa çatır. Maraqlıdır ki, yazıçı da roman üzərində 17 il çalışıb.

                                                                               ***

Roman nəşr olunduqdan sonra digər məşhur fransız yazıçısı Qustav Flober yazırdı: “Bu romanda nə cəsarət, nə də həqiqət var”. Qonkur qardaşları isə romanı təbiilikdən uzaq, süni əsər kimi dəyərləndirmişdi.