Elektron ədəbiyyat və sənət portalı

Ceyn Ostinin aforizmləri

Bölmə: Azad ərazi 15.09.2022

“Aydın yol” məşhur ingilis yazıçısı Ceyn Ostinin aforizmlərini təqdim edir.

 

“Təmkinlə dəf etdiyimiz çətinlik, qarşımıza qoyduğumuz məqsədlə düz mütənasib olmalıdır”.

                                                              ***

“Sevmədən ailə quran qadın ev əşyalarının ən etibarlı keşikçisidir”.

                                                              ***

“Dünyanı müşahidə etdikcə, daha az bəyənirəm”.

                                                              ***

“Kiminsə fikri başqası üçün ehkam olmamalıdır”.

                                                              ***

“Məqsəd dəqiqdirsə, məsafənin önəmi yoxdur”.

                                                              ***

“Yaxşı yazılmış kitab həmişə tez oxunur”.

                                                              ***

“Keçmişin yalnız sizə zövq verəcək hadisələrini xatırlayın”.

                                                              ***

“Xoşbəxtliyin indiyə qədər eşitdiyim ən yaxşı formulu varlı olmaqdır”.

                                                              ***

“Gənc yaşlarında təbiətin dadını doyunca çıxara bilməyənlərə yazığım gəlir”.

                                                              ***

“Həmişə xəyallarınızın uzaq diyarları gəzməsinə imkan yaradın”.

                                                              ***

“Səfeh şeylər ağıllı adamlar tərəfindən dəfərlərlə təkrarlananda normal qarşılanır”.

                                                              ***

“Bizim kimliyimizi müəyyənləşdirən düşüncələrimiz yox, əməllərimizdir”.

                                                              ***

“Məni heç nə ürəyimcə olmayan bir işi gördüyüm qədər yora bilməz”.

                                                              ***

“Günəşli gündə kölgədə oturub yaşıllığı seyr etməkdən gözəl istirahət yoxdur”.

                                                              ***

“İnsanların bərabər olduğu yerdə yoxsulluq da zənginlik kimidir”.

                                                              ***

“Hər gün ən azı on dəqiqəni faydalı işlərə sərf edəcəyini özünə sübut etmədən qapıdan çölə çıxma”.

                                                              ***

“Yalnız ən dərin hisslər məni kiminləsə qovuşdura bilər. Bu səbəbdən yəqin qarıyıb qalacağam”.

                                                              ***

“Məgər ətrafı görməmək aşiq olmağın ən dəqiq sübutu deyilmi?”

                                                              ***

“İnsanı öz duyğuları qədər çaşdıran ikinci bir şey yoxdur”.

                                                              ***

“İnsan sevməyi bütün həyatı boyu öyrənir”.

                                                              ***

“Duyğularımı ifadə edə biləcək söz tapmayanda, onu hamıdan gizləyirəm”.

                                                              ***

“Əgər hansısa bir insan – fərq etməz, qadın ya kişi, yaxşı romandan zövq ala bilmirsə, deməli, ondan heç vaxt adam olmayacaq”.