Elektron ədəbiyyat və sənət portalı

Kurt Vonnequtdan 7 məsləhət

Bölmə: Azad ərazi 03.10.2022

“Aydın yol” məşhur Amerika yazıçısı Kurt Vonnequtun hekayə janrında yazan müəlliflərə məsləhətlərini təqdim edir.

 

Ən başlıcası hekayəni elə yazmalısınız ki, sonda oxucu vaxtının hədər getdiyini düşünməsin.

                                                                        ***

Hekayədə oxucunun qəbul etdiyi və ya özünə örnək bildiyi ən azı bir obraz olmalıdır.

                                                                        ***

Obrazların hamısında lap bir stəkan su olsa belə, ürəkdən arzuladığı, can atdığı nəsə olmalıdır.

                                                                        ***

Hekayədə hər cümlə dəqiqliklə hesablanmalı və hadisələrin gedişatına xidmət etməlidir.

                                                                        ***

Yazıçı qəddar olmalıdır. Baş qəhrəmanlar nə qədər məsum olsalar da fərq etməz, gərək elə dəhşətli hadisələrlə üzləşsinlər ki, xarakterləri tam çılpaqlığı ilə görünsün.

                                                                        ***

Oxucuya nəyin harda, necə olduğu barədə mümkün qədər tez məlumat vermək lazımdır ki, hekayənin axarını rahat izləyə bilsin.

                                                                        ***

Hekayənin əvvəli ilə sonu mütləq bir-birini tamamlamalıdır.