Elektron ədəbiyyat və sənət portalı

Pikassonun aforizmləri

Bölmə: Azad ərazi 30.01.2023

“Aydın yol” məşhur ispan rəssamı və heykəltəraşı Pablo Pikassonun aforizmlərini təqdim edir

 

 

“Yaxşı rəssamlar təqlid edir, dahilər isə Tanrıdan oğurlayır”.

                                                                              ***

“Sənətşünaslar bir yerə toplaşanda forma, məna, struktur, rəssamlar bir yerə toplaşanda ucuz boyanı hardan almaq barədə danışır”.

                                                                              ***

“Mənə ayaqqabı verin, ondan insan rəsmi yaradım”.

                                                                              ***

“Bu gün dünya çox mənasızlaşıb. Belə olan halda niyə axı mən mənalı rəsmlər çəkməliyəm”.

                                                                              ***

“Təxəyyülə gələ bilən nə varsa, realdır”.

                                                                              ***

“İnsanlar arasında da oxşar orijinaldan çoxdur”.

                                                                              ***

“İlham pərisi mövcuddur, sadəcə, gərək səni iş başında yaxalasın”.

                                                                              ***

“Əsl rəssam Rembrandt, Cottodur, mən, sadəcə, klounam. Gələcək, əyilməyi bacaranlarındır”.

                                                                              ***

 “Biz qocalmırıq, yetişirik”.

                                                                              ***

“Sənəti biznesə çevirənlərin böyük əksəriyyəti dələduzlardır”.

                                                                              ***

“Mən Rafael kimi çəkə bilərəm, amma balaca uşaq kimi çəkmək üçün gərək bir ömür öyrənim”.

                                                                              ***

“Mənə muzey verin, içini ağzınacan özüm dolduracam”.

                                                                              ***

“Mən bütün yaşantılarımı fırça vasitəsilə insanlara ötürmək üçün yaranmışam”.

                                                                              ***

“Hər bir uşaq rəssamdır. Çətini uşaqlıq yaşından çıxandan sonra da rəssam kimi qalmağı bacarmaqdır”.

                                                                              ***

“Yalnız ölən gününüzəcən bitirmək istəmədiyiniz işi sabaha saxlayın. Hərəkətdə olmaq uğura aparan yeganə yoldur”.

                                                                              ***

“Mən əşyaları gördüyüm yox, düşündüyüm kimi təsvir edirəm”.

                                                                              ***

“Həyatımı yaxşı pulu olan kasıb insan kimi yaşamaq istəyirəm”.

                                                                              ***

“Əgər sevməyə adam olmasaydı, qapı cəftəsinə vurulardım”.

                                                                              ***

“İncəsənət – ruhumuzdan gündəlik həyatın tozunu silir”.

                                                                              ***

“Təsviri sənət – sadəcə, gündəlik tutmağın başqa bir üsuludur”.

                                                                              ***

“Fili, zürafəni, pişiyi yaradan Tanrı da eynilə bizim kimi rəssamdır. O, xüsusi üslubu olmasa da, yeni ideyalara əsaslanır”.

                                                                              ***

“Yalnız işləyəndə dincəlirəm, bekar qalanda, yaxud qonaq qəbul eləyəndə yoruluram”.

                                                                              ***

“İnsanın sifətini hansı daha dəqiq görür: fotoqraf, rəssam, yoxsa güzgü?”

                                                                              ***

“Yaşlaşdıqca küləyin sürəti də artır. Özü də həmişə sifətə vurur”.

                                                                              ***

“40 yaş elə bir  dönəmdir ki, nəhayət, özünü cavan hiss eləməyə başlayırsan. Amma artıq çox gecdir”.

                                                                              ***

“Bir rəsmimin də sahibi özüm deyiləm. Çünki Pikassonun orijinal əsəri bir necə min dollaradır. Bu dəbdəbəni özümə rəva görə bilmərəm”.

                                                                              ***

“Gəncliyin yaşı yoxdur”.

                                                                              ***

“Yaxşı başlanğıcdan pis heç nə yoxdur”.

                                                                              ***

“Kompüterin faydası azdır – yalnız cavab verməyi bacarır”.

                                                                              ***

“Mən axtarmıram. Mən tapıram”.

                                                                              ***

“Uğurla ehtiyatlı davranmalısan. Belə ki, bu zaman sən artıq özünü təqlid etməyə başlayırsan. Bu, başqalarını təqlid etməkdən daha təhlükəlidir, nəticədə sonsuzluğa gətirib çıxarır”.

                                                                              ***

“Yaxşı zövq – yaradıcılığın qatı düşmənidir”.

                                                                              ***

“Hər bir yaradıcılıq aktı, əslində, dağıdıcılıq aktıdır”.

                                                                              ***

“Anam deyirdi ki, əgər əsgərliyi seçsən general, rahibliyi seçsən, papa olacaqsan. Mən rəssamlığı seçdim və Pikasso oldum”.

                                                                              ***

“Böyük şairlər təqlid edib yaxşılaşdırır, dayaz şairlər oğurlayıb ucuzlaşdırır”.