Elektron ədəbiyyat və sənət portalı

Russonun aforizmləri

Bölmə: Azad ərazi 02.07.2024

“Aydın yol” məşhur fransız filosofu Jan-Jak Russonun (17121778) aforizmlərini təqdim edir.

“Bir-birinizi anlamaq üçün xasiyyətcə oxşar, sevmək üçün fərqli olmalısınız”.

***

“Azadlıq – istədiyini etmək yox, istəmədiyini etməməkdir”.

***

“Səbir acı olsa da, bəhrəsi şirindir”.

***

“Az bilən insan çox, çox bilən insan az danışır”.

***

“Dünya nədən bu qədər qəddardır? Axı uşaqlıqda hamımız möcüzələrə inanırdıq”.

***

“İnsan ikicə ilə danışmağı, ömrünün sonunacan susmağı öyrənir”.

***

“Hərəkətsiz həyat letargiya yuxusuna bənzəyir”.

***

“Öz-özlüyündə həyatın heç bir qiyməti yoxdur. Məsələ onu necə xərcləməkdədir”.

***

“Bütün zalımlıqlar məzlumluqdan doğulur”.

***

“Vədlərində ehtiyatlı olanlar onun icrasında daha dürüstdür”.

***

“Düşməndən sülhü satın almaq, onu yeni müharibə üçün təchizatlandırmaqdır”.

 

“Cibində olan pul səni azad, ardınca qaçdığın pul isə kölə edir”.

***

“Dərindən sevmək – özünü unutmaq deməkdir”.

***

“Ədalətsizliyi görüb susmaq onun iştirakçısına çevrilməkdir”.

***

“Nə qədər yaşadığından yox, nəyin naminə yaşadığından danış”.

***

“Əzaba qatlaşa bilməyən adam hələ çox əzablara məhkumdur”.

***

“Təsirli sevgi məktubu yazmaq üçün nə dediyini bilmədən başlamalı, nə yazdığını bilmədən bitirməlisən”.

***

“Təhqir – haqsız insanların silahıdır”.

***

“Ciddi mənada demokratiya heç vaxt mövcud olmayıb və olmayacaq. Çoxluq azlığı idarə edə bilməz”.

***

“Bir saatlıq iş bir günlük izahatdan daha səmərəlidir”.

***

“İnsan olduğu kimi olanda güclü, bəşəriyyətə meydan oxuyanda zəif görünür”.

***

“Müdrik insan artıq göründüyündən bir dəqiqə əvvəl çıxıb gedir”.

***

“Ruhun da bədən kimi öz tələbatları var”.

***

“Xoşbəxtlik – yaxşı pul, yaxşı aşpaz və yaxşı həzmdən ibarətdir”.

***

“Gənclik – müdrikliyin mənimsəmə dövrüdür”.

***

“Vaxtdan yaxşı istifadə onun əyarını daha da artırır”.

***

“Kişi özündən aşağı qadınla evlənəndə alçalmır, əvəzində xanımını ucaldır. Əksinə, özündən üstün qadınla evlənəndə xanımını da alçaldır, özünü də”.

***

“Əgər uşaqların canındakı dəcəllikləri öldürsəniz, dahilər yetişməyəcək”.

***

“Bizim müəllimlərimiz – təcrübə və duyğudur”.

***

“Ürək – qanunverici, beyin – icraedici hakimiyyətdir”.

***

“Nə qədər dürüst adam olsa da, əgər o, katolik yepiskopudursa, yalan danışmağa məhkumdur”.

***

“Kömürçünün arvadı hökmdarın məşuqəsindən daha hörmətlidir”.

***

“ Düzünü bilmək, çox bilməkdən daha faydalıdır”.

***

“İnsanlar qəddar, amma insan özü mərhəmətlidir”.

***

“Kitablar insanlara yalnız anlamadıqları barədə danışmağı öyrədir”.

***

“Uşaqlara uşaqlıqdan yetişməyə imkan verin”.

***

“Bəziləri qəbrə yüz yaşında girsə də, doğulan gündən ölüdür”.

***

“İngilislər özlərini azad xalq hesab edir. Amma böyük səhv edirlər. İngilis yalnız parlament seçkiləri zamanı azaddır. Seçki bitən kimi – kölə, heç kimdir”.

***

“Zaman – donuq əbədiyyətin hərəkətli obrazıdır”.

***

“Gözlə görünməyən hər şey gözəldir”.

***

“Reallığın öz sərhədləri var, təxəyyül isə sərhəd tanımır”.