«Aydın yol» qəzetinin 10 iyun 2016-ci il tarixində çap olunan 18(77) saylı buraxılışı

  • Gizli elm cəmiyyəti - saflıq qardaşları;
  • Marta Galindo: "Azərbaycan ədəbiyyatı bütün ispandilli ölkələrdə tanıdılmalıdır"
  • Vladimir Qafarov - Azərbaycan bayatılarını rusca dilləndirən mütərcim;
  • Nəbi Xəzrinin şeirləri;
  • Xosrov Şahaninin "Uğurun sirri" hekayəsi;
  • Orfoqrafiya lüğətindən çıxarılan sözlərin təsnifatının davamı;
  • Axırıncı aşırım önündə düşüncələr;
  • İrəvanda çay dəstgahı;
  • Türk dünyasının latın əlifbasına keçid yolunda atdığı ilk addımlar;
  • Teymur Ağalıoğlu - təbiəti sənətləşdirən və sənədləşdirən rəssam

və digər maraqlı yazılar yer alıb.

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzinin mətbu orqanı olan həftəlik "Aydın yol" qəzetinin 24 sentyabr sayında:

* "Şeyx Cüneyd türbəsi – daşlaşan tarix";

* "Atalar və oğullar" rubrikasında rəssamlar Mir Teymur Məmmədov və Pərviz Abbasovun eyni suallara fərqli baxışları;

* "Azərbaycanlı qadınlara qarşı erməni qətliamı (1918-1920-ci illər)";