Elektron ədəbiyyat və sənət portalı

«Aydın yol» qəzetinin 24 iyun 2016-ci il tarixində çap olunan 20(79) saylı buraxılışı

  • "Ən yeni ədəbiyyat" hansı prinsiplə tərtib olunacaq?–Tərcümə Mərkəzinin redaksiya heyəti ilk iclasını keçirdi;
  • 26 iyun Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Günüdür;
  • Sultan Məcid Qənizadənin "Sərgüzəşt, yaxud Məşədi Qurbanın dəftərçəsindən bir nəbzə" hekayəsi;
  • 65 il əvvəlin "Otello"su;
  • Pol Terunun kiçik hekayələri;
  • Orfoqrafiya lüğətindən çıxarılan sözlərin təsnifatının davamı;
  • Faşist Serjin heykəli;
  • Tufanlı dənizin kapitanı;

və digər maraqlı yazılar yer alıb.

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzinin mətbu orqanı olan həftəlik "Aydın yol" qəzetinin 24 sentyabr sayında:

* "Şeyx Cüneyd türbəsi – daşlaşan tarix";

* "Atalar və oğullar" rubrikasında rəssamlar Mir Teymur Məmmədov və Pərviz Abbasovun eyni suallara fərqli baxışları;

* "Azərbaycanlı qadınlara qarşı erməni qətliamı (1918-1920-ci illər)";