Elektron ədəbiyyat və sənət portalı

«Aydın yol» qəzetinin 22 iyul 2016-ci il tarixində çap olunan 24(83) saylı buraxılışı

  • Cod kətan üzərində akvarellə çəkilmiş etüdlər;
  • Xuan Karlos Onettinin “Dirilmə” hekayəsi;
  • Orta əsrlərdə Azərbaycanın elm mərkəzləri;
  • Erməniyə pul versən…;
  • Orfoqrafiya lüğətindən çıxarılan sözlərin təsnifatının davamı;
  • “Sevil” filmi təbliğat vasitəsi kimi;
  • Bütövün hissələri;
  • Gözlə bizi tut ağacı…

və digər maraqlı yazılar yer alıb.