«Aydın yol» qəzetinin 22 iyul 2016-ci il tarixində çap olunan 24(83) saylı buraxılışı

  • Cod kətan üzərində akvarellə çəkilmiş etüdlər;
  • Xuan Karlos Onettinin “Dirilmə” hekayəsi;
  • Orta əsrlərdə Azərbaycanın elm mərkəzləri;
  • Erməniyə pul versən…;
  • Orfoqrafiya lüğətindən çıxarılan sözlərin təsnifatının davamı;
  • “Sevil” filmi təbliğat vasitəsi kimi;
  • Bütövün hissələri;
  • Gözlə bizi tut ağacı…

və digər maraqlı yazılar yer alıb.

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzinin mətbu orqanı olan həftəlik "Aydın yol" qəzetinin 24 sentyabr sayında:

* "Şeyx Cüneyd türbəsi – daşlaşan tarix";

* "Atalar və oğullar" rubrikasında rəssamlar Mir Teymur Məmmədov və Pərviz Abbasovun eyni suallara fərqli baxışları;

* "Azərbaycanlı qadınlara qarşı erməni qətliamı (1918-1920-ci illər)";