«Aydın yol» qəzetinin 29 iyul 2016-ci il tarixində çap olunan 25(84) saylı buraxılışı

  • “O, bu həyatda ən vacib işi gördü” və ya Seyid Yəhyanın son duası;
  • Ramiz Əzizbəyli: “Azərbaycanda estrada teatrı anlayışı mənimlə başladı, mənimlə də bitdi”
  • Orfoqrafiya lüğətindən çıxarılan sözlərin təsnifatının davamı;
  • Adolfo Bio Kasaresin ədəbi ixtirası;
  • Nadin Qordimerin “Vicdan cinayəti” hekayəsi;
  • Cəfər Cabbarlı və ekran sənəti;
  • Tofiq Bayramın şeirləri;
  • “Yalquzaq”dan Serjə medal;
  • Kitabla yay

və digər maraqlı yazılar yer alıb.