«Aydın yol» qəzetinin 29 iyul 2016-ci il tarixində çap olunan 25(84) saylı buraxılışı

  • “O, bu həyatda ən vacib işi gördü” və ya Seyid Yəhyanın son duası;
  • Ramiz Əzizbəyli: “Azərbaycanda estrada teatrı anlayışı mənimlə başladı, mənimlə də bitdi”
  • Orfoqrafiya lüğətindən çıxarılan sözlərin təsnifatının davamı;
  • Adolfo Bio Kasaresin ədəbi ixtirası;
  • Nadin Qordimerin “Vicdan cinayəti” hekayəsi;
  • Cəfər Cabbarlı və ekran sənəti;
  • Tofiq Bayramın şeirləri;
  • “Yalquzaq”dan Serjə medal;
  • Kitabla yay

və digər maraqlı yazılar yer alıb.

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzinin mətbu orqanı olan həftəlik "Aydın yol" qəzetinin 24 sentyabr sayında:

* "Şeyx Cüneyd türbəsi – daşlaşan tarix";

* "Atalar və oğullar" rubrikasında rəssamlar Mir Teymur Məmmədov və Pərviz Abbasovun eyni suallara fərqli baxışları;

* "Azərbaycanlı qadınlara qarşı erməni qətliamı (1918-1920-ci illər)";