«Aydın yol» qəzetinin 05 avqust 2016-ci il tarixində çap olunan 26(85) saylı buraxılışı

  • Azərbaycan kitabxanalarının yaşı və yaddaşı – V əsrdən başlanan kitab yolu;
  • Əsəd Cahangir: “Bu layihə gənclərin yaradıcılığını küll halında görməyə imkan yaradacaq”
  • Orfoqrafiya lüğətindən çıxarılan sözlərin təsnifatının davamı;
  • Fereydun Tonkaboninin “Bazar meydanından bir səhnə” hekayəsi;
  • Kraliça Nurun həyat hekayəsi;
  • Yol gözləyən qatar;
  • Dənizlə zarafat...;
  • Vaqif Aslanın “Ruhlarla söhbət” poemasından bir parça;
  • Cəfər Cabbarlı və ekran sənəti

və digər maraqlı yazılar yer alıb.

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzinin mətbu orqanı olan həftəlik "Aydın yol" qəzetinin 24 sentyabr sayında:

* "Şeyx Cüneyd türbəsi – daşlaşan tarix";

* "Atalar və oğullar" rubrikasında rəssamlar Mir Teymur Məmmədov və Pərviz Abbasovun eyni suallara fərqli baxışları;

* "Azərbaycanlı qadınlara qarşı erməni qətliamı (1918-1920-ci illər)";