«Aydın yol» qəzetinin 12 avqust 2016-ci il tarixində çap olunan 27(86) saylı buraxılışı

  • Orta əsrlərdə mühacirət etmiş alimlərimizin taleyi;
  • Orfoqrafiya lüğətindən çıxarılan sözlərin təsnifatının davamı;
  • "Atam deyirdi ki, bütün dünya məndən danışacaq";
  • Kamran Nəzirlinin "Ağ kölgə" hekayəsi;
  • Gözəllər gözəli İstanbul...;
  • Şervud Andersonun "Deyilməmiş yalan"ı;
  • Çeğem nəğməkarı;
  • Uşaq əməyi: düşünməyə dəyər!

və digər maraqlı yazılar yer alıb.

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzinin mətbu orqanı olan həftəlik "Aydın yol" qəzetinin 24 sentyabr sayında:

* "Şeyx Cüneyd türbəsi – daşlaşan tarix";

* "Atalar və oğullar" rubrikasında rəssamlar Mir Teymur Məmmədov və Pərviz Abbasovun eyni suallara fərqli baxışları;

* "Azərbaycanlı qadınlara qarşı erməni qətliamı (1918-1920-ci illər)";