«Aydın yol» qəzetinin 19 avqust 2016-ci il tarixində çap olunan 28(87) saylı buraxılışı

  • *Plagiatlığın qurbanı olmuş Azərbaycan və Şərq alimləri;
  • Orfoqrafiya lüğətindən çıxarılan sözlərin təsnifatının davamı;
  • Şamil Əliyev:"Oskar"a təqdim edilən "Çölçü" 5 qitədə göstərilən yeganə filmimizdir";
  • Lətif Səfərovun "LƏTİF"İ;
  • Almas İldırımın şeirləri;
  • Naümidləri ümidləndirən Müqəddəs Nikolas;
  • Təkəbbürün fəsadları;
  • Təməl möhkəmdirsə...;

və digər maraqlı yazılar yer alıb.

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzinin mətbu orqanı olan həftəlik "Aydın yol" qəzetinin 24 sentyabr sayında:

* "Şeyx Cüneyd türbəsi – daşlaşan tarix";

* "Atalar və oğullar" rubrikasında rəssamlar Mir Teymur Məmmədov və Pərviz Abbasovun eyni suallara fərqli baxışları;

* "Azərbaycanlı qadınlara qarşı erməni qətliamı (1918-1920-ci illər)";