«Aydın yol» qəzetinin 29 oktyabr 2016-ci il tarixində çap olunan 38(97) saylı buraxılışı

  • Erməni plagiatlığının əndazəsizliyi və ya utanmasan, oynamağa nə var ki...;
  • Orfoqrafiya lüğətindən çıxarılan sözlərin təsnifatının davamı;
  • Məmməd Oruc: ""Köçürülmə" mənim uşaqlığımın tarixçəsidir";
  • Məmməd Aslanın şeirləri;
  • Uilyam O. Henrinin "Kaktus" hekayəsi;
  • Xızır-zində piri, yaxud "Beşbarmaq" dağı əfsanəsi;
  • Haram ianə;
  • İlk səsli bədi filmlərimiz;
  • Ağdərə ağrısı, Sərsəng yanğısı

və digər maraqlı yazılar yer alıb.

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzinin mətbu orqanı olan həftəlik "Aydın yol" qəzetinin 13 noyabr sayında:

"Aydın yol" qəzetinin 6 noyabr sayında:

"Aydın yol" qəzetinin bu dəfəki sayında:

"Aydın yol" qəzetinin 9 oktyabr sayında:

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzinin mətbu orqanı olan həftəlik "Aydın yol" qəzetinin 2 oktyabr sayında: