«Aydın yol» qəzetinin 12 noyabr 2016-ci il tarixində çap olunan 40(99) saylı buraxılışı

  • Şirvanşahların yadigarı. Daş dilində danışan tarix;
  • Orfoqrafiya lüğətindən çıxarılan sözlərin təsnifatının davamı;
  • Zəlimxan Yaqubun yazı masası;
  • Qabilin şeirləri;
  • Edqar Ponun "Amontilyado çəlləyi" hekayəsi;
  • O dünya ilə bu dünya arasında;
  • Sözün hikməti;
  • Məhbus xanımın ölüm rəqsi;
  • Bolqar şeirinin "üçüncü dalğası"

və digər maraqlı yazılar yer alıb.

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzinin mətbu orqanı olan həftəlik "Aydın yol" qəzetinin 24 sentyabr sayında:

* "Şeyx Cüneyd türbəsi – daşlaşan tarix";

* "Atalar və oğullar" rubrikasında rəssamlar Mir Teymur Məmmədov və Pərviz Abbasovun eyni suallara fərqli baxışları;

* "Azərbaycanlı qadınlara qarşı erməni qətliamı (1918-1920-ci illər)";