«Aydın yol» qəzetinin 3 dekabr 2016-ci il tarixində çap olunan 43(102) saylı buraxılışı

  • Əlincəçay xanəgahı: hürufilərin müqəddəs məbədinin ilahi gizlinləri;
  • Orfoqrafiya lüğətindən çıxarılan sözlərin təsnifatının davamı;
  • Parisin “Şamaxı şahzadəsi”;
  • Mahir Qarayev: ““Klimancaro qarları” ən sevdiyim üç hekayədən biridir”;
  • 100 dramın erməni dramı;
  • Rumın şeirinin “qanunu”;
  • Musa Yaqubun yeni şeirləri;
  • “Arşın mal alan”ın tarixçəsi: Arxiv sənədləri nə deyir?
  • Fransuaza Saqanın “Romasayağı ayrılıq” hekayəsi;

və digər maraqlı yazılar yer alıb.

 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzinin mətbu orqanı olan həftəlik "Aydın yol" qəzetinin 24 sentyabr sayında:

* "Şeyx Cüneyd türbəsi – daşlaşan tarix";

* "Atalar və oğullar" rubrikasında rəssamlar Mir Teymur Məmmədov və Pərviz Abbasovun eyni suallara fərqli baxışları;

* "Azərbaycanlı qadınlara qarşı erməni qətliamı (1918-1920-ci illər)";