“Yüz illik tənhalıq”

Mətnin adı:  “Yüz illik tənhalıq” (Felipe Restrepo Pombo)

Tərcümə: Elcan Salmanqızı

 

 

“100 ilin tənhalığı” romanı işıq üzü görməmişdən əvvəl Latın Amerikası müxtəlif səbəblərdən kitabın ilk hissəsində təsvir edilən xəyali ölkəni xatırladırdı (?).

“Dünyanın çiçəyi burnundaydı, burda çox şeyin heç adı da yox idi.  Adsızlardan  danışarkən onu tapıb göstərmək  lazım gəlirdi”. (?)  

 

 

– “Lakin təbii ki, Markes bu romanı yazanda Latın Amerikası yeni qitə deyildi. Hətta onun dünyaya məlum olmağından 3–4 yüzillik də keçmişdi, köhnə dünyanın adamları buranı çapıb, yağmalamış (çapıb-yağmalamış), gözlə görü­nən hər şeyə  ad da qoymuşdular” (?)

 

Mexiko şəhərindəki kasıb mənzilin, balaca iş otağında aid olduğu ölkənin (?), qitənin yaranışını, həyat tapmasını (?) xəyalında canlandırıb, onun gələcəyinə yeni bir forma verdi”. (?)

 

– “XX əsrin ikinci yarısında Latın Amerikası şimaldan cənuba, qərbdən şərqə hər bir qarışında iz qoymuş ağır dönəmdən keçdi, qitənin Çili, Kolumbiya, Meksika kimi diqqətçəkən ölkələri böhran, xaos, diktatura, siyasi təzyiq, sosial süründürmə­çi­lik, yayğın  xəstəliklərlə  boğuşma­lı  oldu (?)

 

“Maria Varqas Lyosa, Jan Pol Sartr, Albert (Alber) Kamyu, Simona Bavuar (Bovuar) kimi bir çox qabaqcıl qələm adamları dünyanın və Kubanın həyəcanını bölüşürdü… (?)

 

 “Amma nə qədər həvəslənirsənsə həvəslən, belə bir dastan üçün həvəs bəs etmir”. (?)

 

“Xəyali Makando (Makondo) qəsəbəsində məskunlaşmış bu ailənin hekayəsi (hekayəti) dünya ədəbiyyatının klassikinə çevrildi ”. (?)

 

– “19–20-ci əsrlərin zülm və şiddət dolu tarixi isə onun dövründən  heç də uzaq deyildi (?). Bütün bu hekayələr, tarixi hadisələr Markesin zehnində təkmilləşib (?), özünəxas bir simvolizmlə fərqli şəkildə  təzahür etmişdi”. (?)

 

“Bütün bunlarla yanaşı, Markes bu hekayələri özündən əvvəl yazanların hamısın­dan köklü şəkildə fərqli, təbii formada “dilləndirdi”, özünəməxsusluğunu, ədəbi gücünü göstərdi. Kolumbiyanın bir bölgəsinə aid Vallenato (Valyenato) folklor musiqisinin sürətini (?), Latın Amerika rəqslərinin ritmini, jurnalistikanın qazandırdığı xronologiyalaşdırma keyfiyyətini (?) bu romana qatdı”.

 

––––– …

––––– …

––––– …